Jaarsma Legal

Postbus 143

3990 DC Houten

 

T: 030 - 636 94 94

E: info@jaarsmalegal.nl

Agenda

18 mei 2016

onderwerp: Mededeling staatssteun bij grondtransacties vervallen!

locatie: zie Memo staatssteunrecht d.d. 30 juni 2016

30 juni 2016

onderwerp: Intrekking van beschikkingen - dissertatiebespreking

locatie: tijdschrift Bouwrecht najaar 2016

nieuws

Onderhanden werk

•Rijksuniversiteit Groningen, Energierecht op Locatie (postdoctoraal) 2018-2019

03B65147

annotaties staatssteunrecht

Residex: garantie, staatssteun en nietigverklaring

Hof van Justitie EU 8 december 2011, C-275/10 (Residex)

m.nt. mr. drs. Marjan I. Jaarsma

annotatie verschenen in: Bouwrecht 2012/59

Art. 108 lid 3 VWEU; prejudiciële vraag; is rechter bevoegd tot nietigverklaring garantie in geval van onrechtmatige staatssteun en zo ja, betreft dit een verplichting?

Verder lezen

03B69226

annotaties staatssteunrecht

Aankoopverplichting en staatssteun

Rechtbank Overijssel 12 juli 2013, nr. C/08/127948 HA ZA 12-132, ECLI:NL:RBOVE:2013:1474 (gem. Borne)

m.nt. mr. drs. Marjan I. Jaarsma

annotatie verschenen in: Bouwrecht 2013/145

Art. 107 en 108 lid 3 VWEU; gebiedsontwikkeling; overeenkomst nietig omdat aankoopverlichting door gemeente ongeoorloofde staatssteun is?

Verder lezen

03B91754

overige artikelen

‘Geschilbeslechting door de bestuursrechter’

‘Geschilbeslechting door de bestuursrechter’

boekbespreking verschenen in: Bouwrecht 2013/113

mr. drs. Marjan I. Jaarsma

Het actualiseren van een tien jaar oud boek over procederen bij de bestuursrechter. De auteurs, Marseille en Tolsma, noemen het de beste manier om erachter te komen hoe het bestuursrecht is veranderd. De veranderingen bleken talrijk te zijn. ‘Wat begon als een bewerking van een bestaand boek heeft geresulteerd in een nieuw boek met een andere titel: Geschilbeslechting door de bestuursrechter.’ Hieronder treft u de inhoud en een bespreking aan.

Verder lezen

annotaties staatssteunrecht

Bedrijfsverplaatsing en staatssteun

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 juni 2012, nr. 201100032/1/R1, LJN BW7642 (bedrijfsverplaatsing Beegden)

m.nt. mr. drs. Marjan I. Jaarsma

annotatie verschenen in: Bouwrecht 2012/121

Art. 107 lid 1 VWEU; ruimtelijk bestuursrecht, staatssteun, bedrijfsverplaatsing ten gevolge van aanleg retentiegebied: Is uitvoerbaarheid bedrijfsverplaatsing verzekerd, als sprake blijkt te zijn van eventuele terugvordering verboden staatssteun?

Verder lezen

overige artikelen

‘Toepassing van Europees Recht’

R. Stijnen & M. Jurgens (red.), Toepassing van Europees Recht

boekbespreking verschenen in: Bouwrecht 2013/91

mr. drs. Marjan I. Jaarsma

Wat is de rol van de nationale rechter bij de toepassing van het EU-recht? Rond deze vraag organiseerden de Kenniscentra van de Rechtspraak en de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) op 9 november 2012 een themadag voor leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning. Deze dag was voor de organisatoren aanleiding tot het uitgeven van een compacte bundel met de titel ‘Toepassing van Europees Recht’, die hieronder partieel wordt besproken.

Verder lezen

-

‘Grondrechten’

‘Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie’

boekbespreking verschenen in Bouwrecht 2014/50

mr. drs. Marjan I. Jaarsma

‘Grondrechten zijn in de afgelopen eeuw steeds belangrijker geworden. Zij spelen tegenwoordig op vrijwel alle rechtsterreinen een rol, van het algemeen privaatrecht tot het staatsrecht en van het belastingrecht tot het openbare-orderecht’. Welke grondrechten zijn relevant voor het bouwrecht? In deze boekbespreking treft u eerst de inhoud van het boek ‘Grondrechten’ aan (paragraaf 1), vervolgens wordt de opzet ervan besproken (paragraaf 2) en tot slot komen een aantal voor het bouwrecht van belang zijnde grondrechten aan de orde. Verder lezen