Jaarsma Legal

Postbus 143

3990 DC Houten

 

T: 030 - 636 94 94

E: info@jaarsmalegal.nl

Agenda

18 mei 2016

onderwerp: Mededeling staatssteun bij grondtransacties vervallen!

locatie: zie Memo staatssteunrecht d.d. 30 juni 2016

30 juni 2016

onderwerp: Intrekking van beschikkingen - dissertatiebespreking

locatie: tijdschrift Bouwrecht najaar 2016

annotaties staatssteunrecht

Bedrijfsverplaatsing en staatssteun

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 juni 2012, nr. 201100032/1/R1, LJN BW7642 (bedrijfsverplaatsing Beegden) m.nt. mr. drs. Marjan I. Jaarsma annotatie verschenen in: Bouwrecht 2012/121 Art. 107 lid 1 VWEU; ruimtelijk bestuursrecht, staatssteun, bedrijfsverplaatsing ten gevolge van aanleg retentiegebied: Is uitvoerbaarheid bedrijfsverplaatsing verzekerd, als sprake blijkt te zijn van eventuele terugvordering verboden staatssteun? […]

03B69226

annotaties staatssteunrecht

Aankoopverplichting en staatssteun

Rechtbank Overijssel 12 juli 2013, nr. C/08/127948 HA ZA 12-132, ECLI:NL:RBOVE:2013:1474 (gem. Borne) m.nt. mr. drs. Marjan I. Jaarsma annotatie verschenen in: Bouwrecht 2013/145 Art. 107 en 108 lid 3 VWEU; gebiedsontwikkeling; overeenkomst nietig omdat aankoopverlichting door gemeente ongeoorloofde staatssteun is? Naar het oordeel van de rechtbank is van ongeoorloofde staatssteun geen sprake. [...] De […]

03B65147

annotaties staatssteunrecht

Residex: garantie, staatssteun en nietigverklaring

Hof van Justitie EU 8 december 2011, C-275/10 (Residex) m.nt. mr. drs. Marjan I. Jaarsma annotatie verschenen in: Bouwrecht 2012/59 Art. 108 lid 3 VWEU; prejudiciële vraag; is rechter bevoegd tot nietigverklaring garantie in geval van onrechtmatige staatssteun en zo ja, betreft dit een verplichting? Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: De laatste volzin […]