Jaarsma Legal

Postbus 143

3990 DC Houten

 

T: 030 - 636 94 94

E: info@jaarsmalegal.nl

Agenda

18 mei 2016

onderwerp: Mededeling staatssteun bij grondtransacties vervallen!

locatie: zie Memo staatssteunrecht d.d. 30 juni 2016

30 juni 2016

onderwerp: Intrekking van beschikkingen - dissertatiebespreking

locatie: tijdschrift Bouwrecht najaar 2016

-

‘Grondrechten’

‘Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie’ boekbespreking verschenen in Bouwrecht 2014/50 mr. drs. Marjan I. Jaarsma ‘Grondrechten zijn in de afgelopen eeuw steeds belangrijker geworden. Zij spelen tegenwoordig op vrijwel alle rechtsterreinen een rol, van het algemeen privaatrecht tot het staatsrecht en van het belastingrecht tot het openbare-orderecht’. Welke grondrechten zijn relevant voor het […]

overige artikelen

‘Toepassing van Europees Recht’

R. Stijnen & M. Jurgens (red.), Toepassing van Europees Recht boekbespreking verschenen in: Bouwrecht 2013/91 mr. drs. Marjan I. Jaarsma Wat is de rol van de nationale rechter bij de toepassing van het EU-recht? Rond deze vraag organiseerden de Kenniscentra van de Rechtspraak en de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) op 9 november 2012 een themadag […]

03B91754

overige artikelen

‘Geschilbeslechting door de bestuursrechter’

‘Geschilbeslechting door de bestuursrechter’ boekbespreking verschenen in: Bouwrecht 2013/113 mr. drs. Marjan I. Jaarsma Het actualiseren van een tien jaar oud boek over procederen bij de bestuursrechter. De auteurs, Marseille en Tolsma, noemen het de beste manier om erachter te komen hoe het bestuursrecht is veranderd. De veranderingen bleken talrijk te zijn. ‘Wat begon als […]